تبلیغات
مؤسسه شبکه دانش فرا اطلاع
   Shabake Danesh Study Services  (SDSS)       E-Mail: info@sdss.ir      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 44030410      Fax: +98 (21) 89782331  
   
به وب سایت شبکه دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
فرم ها و قراردادها

فرم درخواست مشاوره و تشکیل پرونده – کلیک

فرم قرارداد خدمات اعزام به خارج از کشور – کلیک

فرم قبول تعرفه های خدمات اعزام به ترکیه - کلیک

  
پیوندها
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 اداره کل بورس و اعزام
 سفارت ایران در ترکیه
 رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه
فرم,و,قراردادها,